Sản phẩm của chúng tôi

Sản phẩm

Sơn chống ăn mòn

SƠN EPOXY, SƠN ANKYD, SƠN PU, SƠN CHỐNG RỈ, SƠN BỘT KẼM

Category

SƠN BỘT KẼM

High performance zinc rich primers appropriate anti-corrosion for the steel structures in coastal equipments, petrochemical plants, thermal power station, nuclear power station, bridges and ships.