Theo phun sơn 75μ (độ dày màng sơn khô), nó phụ thuộc vào vật thể sơn, tấm thép phẳng khoảng 16 m2, kết cấu thép xây dựng khoảng 14 m2

NO.1615CP VINYL ESTER SEALER / PRIMER (Bề mặt xi măng) 100μ
No.1612 VINYL ESTER GLASS FLAKE LINING 300μ
NO.1607 VINYL ESTER FINISH 100μ


Đề nghị sử dụng sơn epoxy loại tự san phẳng:
Sơn lót: NO.1073 Epoxy Clear Cement Primer 25μ
Sơn phủ: NO.1024 SOLVENTLESS EPOXY LEVELING COATING 2~3m/m